Görevler

 

Dairemizin görev alanı 21/11/1993 tarih ve 18228 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 29.maddesinde belirtilmiştir. Dairemiz;
-Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak,
 personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,
-Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işlemleri ile ilgili işlemleri yapmak,
-İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,
-Verilecek benzeri görevleri yapmakla yükümlüdür.
       Yönetim örgütlenmemiz İdari Personel ve Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü, Akademik Personel Şube Müdürlüğü, Arşiv ve Sicil Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır.
 
1-Akademik Personel Şube Müdürlüğü
Akademik personel ile ilgili her türlü özlük işlemlerini yapmak.
-Kadrolar
-Kadro İhdası
-Serbest Bırakma
-Dolu Kadroda Derece Değişikliği
-Tutulan Boş Kadroda Unvan ve Derece Değişikliği
-Açıktan Atama İzinleri
-Serbest Kadro Aktarımı ve Kullanım İzni
-Kadro İlanları
-Atamalar
-Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma
-Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma
-Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma
- Öğretim Görevlisi, Uzman, Okutman, Eğitim Öğretim Planlamacısı ve Çevirici    Kadrolarına Atama
- Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanma
- Mecburi Hizmet Yükümlüsü Olanların Atanması
- 2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi Uyarınca Atama
- 2547 Sayılı Kanunun 34. Maddesi Uyarınca Atama
-Görev Süresi Uzatımları
- Terfi ve İntibak İşlemleri
-Akademik Personelin Derece ve Kademe Terfi
-Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Unvanı Nedeniyle Terfi
- Askerlik Hizmetinin Değerlendirilmesi Nedeniyle Terfi
Diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabii Hizmetlerin Değerlendirilmesi
- Hizmet Borçlanması
- Görevlendirmeler
- 2547 Sayılı Kanun’un 38. Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
- 2547 Sayılı Kanun’un 40/b Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
- 2547 Sayılı Kanun’un 13/b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
- 2547 Sayılı Kanun’un 39. Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
- 2547 Sayılı Kanun’un 31. Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
- 2547 Sayılı Kanun’un 33. Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
- 2547 Sayılı Kanun’un 40/a Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
- İdari Görevlere Atama
- Kurul Üyelikleri (Senato, Yönetim Kurulu vb.)
- Rektör ve Rektör Yardımcıları
- Dekan ve Dekan Yardımcıları
- Yüksekokul/Enstitü Müdür ve Yardımcıları
-Bölüm Başkanı
- Anabilim veya Ana Sanat Dalı Başkanı
- Merkez Müdürlükleri
- Emeklilik İşlemleri
- İstifa Müstafi ve Benzeri İşlemler
- İzinler
- Yıllık İzinler
- Hastalık İzinleri
- Mazeret İzinleri
- Aylıksız İzinler
- Vekalet İşlemleri
- Pasaport İşlemleri
2- İdari Personel ve Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü
İdari personel ile ilgili her türlü özlük işlemlerini yapmak.
- Kadrolar
-Kadro İhdası
-Serbest Bırakma
-Dolu Kadroda Derece Değişikliği
-Tutulan Boş Kadroda Unvan ve Derece Değişikliği
-Açıktan Atama İzinleri
-Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı Cetvelleri
- Atamalar
-Açıktan Atama
- Kurum Dışından Naklen Atamalar
- Memuriyetten Ayrılanların Yeniden Atanması
- Kurum İçi Naklen Atamalar(Birim ve Unvan Değişiklikleri)
- Farklı Personel Kanununa Tabi Kişilerin Naklen Atanmaları
- 4046 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Atamalar
- 3413 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Atamalar
- Özürlü Personel İstihdamı
- Terfi ve İntibak İşlemleri
- İdari Personelin Derece ve Kademe Terfii
- 67. Madde Uygulaması
- Öğrenim Değişikliği Nedeni ile Yapılan İntibak İşlemleri
- Askerlik Hizmetlerini Değerlendirilmesi
- Diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabii Hizmetlerin Değerlendirilmesi
-Asalet Tasdiki İşlemleri
-Hizmet Borçlanması İle İlgili İşlemler
- Görevlendirmeler
-İdari Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Görevlendirmeleri
- 2547 Sayılı Kanun’un 13/b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
-Emeklilik İşlemleri
- İzinler
- Yıllık İzinler
- Hastalık İzinleri
- Mazeret İzinleri
- Aylıksız İzinler
- Hizmet İçi Eğitim İşleri
- Aday Memurların Yetiştirilmesi
- Hizmet İçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi
- Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı
- Vekalet İşlemleri
- Pasaport İşlemleri
3. Arşiv Sicil Şube Müdürlüğü
Personelimizin arşiv ve sicille ilgili tüm işlemleri.
- Özlük ve Sicil Dosyaları
- Sicil Raporları
- Mal Bildirimleri
- Arşiv Hizmetleri
Kimlik İşlemleri
Personel Listesi
Belgeler ve İş Süreçleri
İstatistikler
E-Servisler
Yukarı Çık