Görev Tanımları

Dairemizin görev alanı 21/11/1993 tarih ve 18228 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 29.maddesinde belirtilmiştir.

Dairemiz;

-Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak,
 personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,

-Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işlemleri ile ilgili işlemleri yapmak,

-İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

-Verilecek benzeri görevleri yapmakla yükümlüdür.
 
Yönetim örgütlenmemiz;
     1- Akademik Personel Şube Müdürlüğü
     2- İdari Personel ve Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü
     3- Arşiv ve Sicil Şube Müdürlüğü
şeklindedir.
 
AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
Personel Listesi                                             
Şube Müdürü Esin PİLATİN
Şube Müdürü Figen BOZYER
Bilgisayar İşletmeni Esra İŞBUĞA
Bilgisayar İşletmeni Dilek BAYRAMOĞLU
Bilgisayar İşletmeni Soner AKIN
Bilgisayar İşletmeni Nihan KARADAŞ
Bilgisayar İşletmeni Ayhan AKYÜZ
V.H.K.İ. Özgül İDİL PEHLİVAN
 
Akademik Personel Şube Müdürlüğü Görev Tanımı :
Akademik personel ile ilgili her türlü özlük işlemlerini yapmak.
- Kadrolar
- Kadro İhdası
- Serbest Bırakma
- Dolu Kadroda Derece Değişikliği
- Tutulan Boş Kadroda Unvan ve Derece Değişikliği
- Açıktan Atama İzinleri
- Serbest Kadro Aktarımı ve Kullanım İzni
- Kadro İlanları
- Atamalar
- Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma
- Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma
- Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma
- Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanma
- Mecburi Hizmet Yükümlüsü Olanların Atanması
- 2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi Uyarınca Atama
- 2547 Sayılı Kanunun 34. Maddesi Uyarınca Atama
- Görev Süresi Uzatımları
- Terfi ve İntibak İşlemleri
- Akademik Personelin Derece ve Kademe Terfi
- Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Unvanı Nedeniyle Terfi
- Askerlik Hizmetinin Değerlendirilmesi Nedeniyle Terfi
- Diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabii Hizmetlerin Değerlendirilmesi
- Hizmet Borçlanması
- Görevlendirmeler
- 2547 Sayılı Kanun’un 38. Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
- 2547 Sayılı Kanun’un 40/b Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
- 2547 Sayılı Kanun’un 13/b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
- 2547 Sayılı Kanun’un 39. Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
- 2547 Sayılı Kanun’un 31. Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
- 2547 Sayılı Kanun’un 33. Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
- 2547 Sayılı Kanun’un 40/a Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
- İdari Görevlere Atama
- Rektör ve Rektör Yardımcıları
- Dekan ve Dekan Yardımcıları
- Yüksekokul/Enstitü Müdür ve Yardımcıları
- Bölüm Başkanı
- Anabilim veya Ana Sanat Dalı Başkanı
- Merkez Müdürlükleri
- Emeklilik İşlemleri
- İstifa Müstafi ve Benzeri İşlemler
- İzinler
- Aylıksız İzinler
- Vekalet İşlemleri
- Pasaport İşlemleri
 
İDARİ PERSONEL VE HİZMET İÇİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
Personel Listesi                                             
Şube Müdürü Aysun DÜNDAR
Şef Ahmet KÜÇÜK
Şef (Tedv.) Ayşe DEVRİM
Tekniker Ferit ŞİMŞEK
Bilgisayar İşletmeni Özge TÜFEK
 
İdari Personel ve Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü Görev Tanımı :
İdari personel ile ilgili her türlü özlük işlemlerini yapmak.
- Kadrolar
- Kadro İhdası
- Serbest Bırakma
- Dolu Kadroda Derece Değişikliği
- Tutulan Boş Kadroda Unvan ve Derece Değişikliği
- Açıktan Atama İzinleri
- Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı Cetvelleri
- Atamalar
- Açıktan Atama
- Kurum Dışından Naklen Atamalar
- Memuriyetten Ayrılanların Yeniden Atanması
- Kurum İçi Naklen Atamalar(Birim ve Unvan Değişiklikleri)
- Farklı Personel Kanununa Tabi Kişilerin Naklen Atanmaları
- 4046 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Atamalar
- 3413 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Atamalar
- Özürlü Personel İstihdamı
- Terfi ve İntibak İşlemleri
- İdari Personelin Derece ve Kademe Terfii
- 67. Madde Uygulaması
- Öğrenim Değişikliği Nedeni ile Yapılan İntibak İşlemleri
- Askerlik Hizmetlerini Değerlendirilmesi
- Diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabii Hizmetlerin Değerlendirilmesi
- Asalet Tasdiki İşlemleri
- Hizmet Borçlanması İle İlgili İşlemler
- Görevlendirmeler
- İdari Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Görevlendirmeleri
- 2547 Sayılı Kanun’un 13/b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
- Emeklilik İşlemleri
- İzinler
- Aylıksız İzinler
- Hizmet İçi Eğitim İşleri
- Aday Memurların Yetiştirilmesi
- Hizmet İçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi
- Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı
- Vekalet İşlemleri
- Pasaport İşlemleri
 
ARŞİV SİCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
Personel Listesi                                             
Şube Müdürü Ufuk ABBAN
Tekniker Ali KARTOP
Bilgisayar İşletmeni Serkan HATİPOĞLU
Hizmetli Hasan BİNGÖL
 
Arşiv Sicil Şube Müdürlüğü Görev Tanımı :
Personelimizin arşiv ve sicille ilgili tüm işlemleri.
- Özlük ve Sicil Dosyaları
- Sicil Raporları
- Mal Bildirimleri
- Arşiv Hizmetleri
- Kimlik İşlemleri
>