Akademik Personel Şube Müdürlüğü

Akademik Personelin Profesör Kadrosuna Atanmasına İlişkin İş Süreci
Akademik Personelin Doçent Kadrosuna Atanmasına İlişkin İş Süreci
Akademik Personelin Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Atanmasına İlişkin İş Süreci
Akademik Personelin Doktor Öğretim Üyesi Olarak Yeniden Atanmasına İlişkin İş Süreci
Akademik Personelin Öğretim Görevlisi Kadrosuna Atanmasına İlişkin İş Süreci
Akademik Personelin Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanmasına İlişkin İş Süreci
1416 sayılı Kanun Uyarınca MEB Hesabına Üniversitemiz ve Diğer Üniversiteler Adına Giden Öğrencilerin Atanması
Bölüm Başkanı Atama İşlemleri
Başka Kurumlara Naklen Atama Süreci
Akademik Personel İlan İşlemleri
Akademik Personelin (Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi) Görev Süresi Uzatımına İlişkin İş Süreci
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarının İlan Süreci
Doktor Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatma İşlemleri
Akademik Personelin İstifasına İlişkin İş Akış Süreci
Akademik Personel Üst Öğrenim Değerlendirme İşlemi
Akademik Personel 2547 S.K. 31 inci Md. Uy. Görevlendirme İşlemi
Akademik Personel 2547 S.K. 34 üncü Md. Uy. Yabancı Uyruklu Personel İşlemleri
Akademik Personelin 2547 S.K. 35. Md. Uy. Öğretim Elemanı Yetiştirme İşlemlerine İlişkin İş Süreci
Akademik Personel 2547 S.K. 38 inci Md. Uy. Görevlendirme İşlemi
Akademik Personel 2547 S.K. 39 uncu Md. Uy. Görevlendirme İşlemi
Akademik Personel 2547 S.K. 40a - 40d Md. Uy. Görevlendirme İşlemleri
Akademik Personel 2547 S.K. 40b Md. Uy. Görevlendirme
Akademik Personelin Emeklilik İşlemlerine İlişkin İş Süreci