29/01/2015 Tarihli Görevde Yükselme Sınavı Sonuçları

“Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri gereğince, Anadolu Üniversitesi tarafından 29 Kasım 2015 tarihinde yapılan 2015-Görevde Yükselme Sınavı’nda ilan edilen Üniversitemiz şef, ayniyat saymanı ve memur kadrolarına atama işlemlerine esas olarak asil ve yedekleri gösteren personel listesi aşağıda yer almaktadır.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 14/a maddesine göre adayların başarı puanı eşitliğinde hizmet süresi daha fazla olan aday esas alınmıştır.

İlan edilen kadrolardan 3. dereceli Şef ve Ayniyat Saymanı kadrolarına yapılacak atamalarda 657 Sayılı Kanunun 68/B maddesi hükmü uyarınca hesaplanan süreler esas alınmıştır.

Görevde Yükselme Sınavı Sonuçlarına göre başarılı olup, atanmaya hak kazanan asil ve yedek listesi için tıklayınız.

 

 

Son Güncelleme Tarihi : 22.01.2016 17:23:50 Okunma Sayısı : 5209

Son Duyurular