Emeklilik İşlemlerine İlişkin (EYT) Duyuru

03 Mart 2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7438 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, emeklilik açısından yaşa takılanlarla ilgili düzenleme yapılmış olup, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanacak genelgenin yayınlanması sonrasında, ilgili personelin emekliliğine ilişkin işlemler başlatılacaktır.

Anılan Kanun’un 2’nci maddesinde “27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23’üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi … yürürlükten kaldırılmıştır.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca, “…Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez.” hükmü iptal edilmiş olduğundan, sürekli işçi statüsünde bulunan personelin emekli aylığı almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin feshedilmesi zorunluluğu yürürlükten kalkmıştır.

Son Güncelleme Tarihi : 06.03.2023 13:13 Okunma Sayısı : 2711

Son Duyurular