Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu (20/05/2015)

Üniversitemiz kadroları için “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından merkezi olarak ÖSYM veya Anadolu Üniversitesine Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yaptırılacaktır.
 
Başvurular, 20/05/2015 Çarşamba günü başlayıp, 01/06/2015 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecek olup, ekte yer alan matbu dilekçe ile kapalı zarf içerisinde doğrudan Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.
 
Aylıksız izinde bulunan personel ile ilgili mevzuat gereğince izin (yıllık izin, hastalık izni vb.) kullanan personel de sınava başvurabilecektir.
 
Not : Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin Görevde Yükselme Suretiyle Atanacaklarda Aranacak Genel Şartlar başlıklı 6’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının (B) bendinde yer alan “En az 3 (üç) yıl hizmeti bulunmak” ibaresinin yürütülmesi durdurulmuştur. (Danıştay Kurulu Y.D. İtiraz No : 2014/1158 sayılı kararı).
 
 
 

Son Güncelleme Tarihi : 20.05.2015 11:12:50 Okunma Sayısı : 13368

Son Duyurular