Sözleşmeli Personel (4/B) Alım İlanı

 

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI
 
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı Muğla merkezde bulunan birimlerde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İLAN SIRA NO UNVANI ADET ÖĞRENİM DURUMU ARANAN NİTELİKLER
1 Tekniker 1 Ön Lisans
(KPSS P93)
1- Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
2- 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak.
3- Belgelendirmek kaydıyla, Ön lisans mezuniyeti sonrasında; Fiber Optik kablo sonlandırma, Bariyer ve Turnike montaj ve bakım onarımı, IP Kamera montaj ve bakım-onarımı, Kablosuz Erişim Cihazı montaj ve bakım-onarımı, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) montaj ve bakım onarımı konularında Kamuda en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak.
4- Fiber Optik Terminasyonu veya Karakterizasyonu konusunda sertifika sahibi olmak.
5- “B” sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
6- Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
7- Atanmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
2 Tekniker 1 Ön Lisans
(KPSS P93)
1- Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
2- 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak.
3- Belgelendirmek kaydıyla, Ön lisans mezuniyeti sonrasında “Bilgisayar bakım ve onarımı” konusunda en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak.
4- “B” sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
5- Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
6- Atanmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
3 Teknisyen 1 Ortaöğretim
(KPSS P94)
1- Ortaöğretim Kurumlarının “Metal Teknolojisi” alanından mezun olmak.
2- 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak.
3- Belgelendirmek kaydıyla, mezuniyet sonrası “Metal, Alüminyum, PVC doğrama” işlerinde en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak.
4- “B” sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
5- Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
6- Atanmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
4 Teknisyen 1 Ortaöğretim
(KPSS P94)
1- Ortaöğretim Kurumlarının “İnşaat Teknolojisi” Alanından mezun olmak.
2- 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak.
3- Belgelendirmek kaydıyla, mezuniyet sonrası “Bina bakım ve onarım (Duvar, Yer Döşemesi, vb.)” işlerinde en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak.
4- “B” sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
5- Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
6- Atanmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
5 Teknisyen 1 Ortaöğretim
(KPSS P94)
1- Ortaöğretim Kurumlarının “İnşaat Teknolojisi” alanından mezun olmak.
2- 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak.
3- Belgelendirmek kaydıyla, mezuniyet sonrası “Bina bakım ve onarım (Çatı, vb.)” işlerinde en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak.
4- “B” sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
5- Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
6- Atanmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
6 Teknisyen 1 Ortaöğretim
(KPSS P94)
1- Ortaöğretim Kurumlarının “Elektrik-Elektronik Teknolojisi” alanından mezun olmak.
2- 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak.
3- Belgelendirmek kaydıyla, mezuniyet sonrası “Elektrik” işlerinde en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak.
4- “Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde (EKAT) Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi” sahibi olmak.
5- “B” sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
6- Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
7- Atanmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
 
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
5. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilirler.
6. Kamu görevinden KHK ile çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:
Müracaatlar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 48000 Menteşe/Muğla adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

İstenilen Belgeler:
1. Başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.)
2. 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
3. Mezuniyet Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
5. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
6. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
8. Özel şartlarda istenen diğer belgeler ( SGK Hizmet Dökümü, Çalışma Belgesi, Sertifika v.s.)
Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olan sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir. Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayların şartlarını taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her kadro sayısı için 1 (bir) yedek aday belirlenecek olup) sırası ile çağrılarak atama yapılacaktır. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar, asıl adayların taşıdığı şartları taşımalıdır. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanımız 17/09/2020 tarihli ve 31247 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, ilana son başvuru tarihi 02/10/2020 Cuma günü saat 17:30 mesai bitimine kadardır.

Başvuru Formu için tıklayınız

Son Güncelleme Tarihi : 12.10.2020 11:30 Okunma Sayısı : 9407

Son Duyurular