Sözleşmeli Personel Alım İlanı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI  
Üniversitemize bağlı bulunan birimlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 10 (on) adet sözleşmeli personel alınacaktır.  
İLAN
SIRA 
NO   
UNVANI GÖREV YERİ (İLÇE)   ADET   CİNSİYET   ÖĞRENİM
DURUMU
ARANAN NİTELİKLER  
 1 Büro Personeli  Menteşe 1 E/K Lisans 1- Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Turizm İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği, Turizmde Büro Yönetimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Tarih ve Felsefe lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
2- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS P3) en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
3- 01.01.1993 ve sonrası doğumlu olmak.
 
2 Kütüphaneci Menteşe 1 E Lisans 1-Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü veya Kütüphanecilik Lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
2-Vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmamak.
3-2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS P3) en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
4- 01.01.1993 ve sonrası doğumlu olmak.
 
3 Koruma ve
Güvenlik Görevlisi
Marmaris 1 E Lisans 1- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
2- Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
3- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS P3) en az 60 (altmış) puan almış olmak.
4- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak.
5- Adaylarda 170 cm boyundan kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 ten az olmamak.
(ÖRNEK: Boy uzunluğu 170 cm ise kilo en fazla 70+15=85 Kg ve en az 70-13=57 Kg olmalıdır.)
(Başvuru tarihleri içerisinde Aile Hekimliği, Sağlık Ocağı vb. sağlık kuruluşlarından alınacak boy-kilo durumunu gösterir belge ile başvuru yapılması gerekmektedir.)
6- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
7- 01.01.1993 ve sonrası doğumlu olmak.
 
4 Koruma ve
Güvenlik Görevlisi
Kavaklıdere 1 E Ön Lisans 1- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
2- Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
3- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS P93) en az 60 (altmış) puan almış olmak.
4- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak.
5- Adaylarda 170 cm boyundan kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 ten az olmamak.
(ÖRNEK: Boy uzunluğu 170 cm ise kilo en fazla 70+15=85 Kg ve en az 70-13=57 Kg olmalıdır.)
(Başvuru tarihleri içerisinde Aile Hekimliği, Sağlık Ocağı vb. sağlık kuruluşlarından alınacak boy-kilo durumunu gösterir belge ile başvuru yapılması gerekmektedir.)
6- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
7- 01.01.1993 ve sonrası doğumlu olmak.
 
5 (*)Koruma ve
Güvenlik Görevlisi
Fethiye 1 K/E Ön Lisans 1- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
2- Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
3- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS P93) en az 60 (altmış) puan almış olmak.
4- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak.
5- Erkek adaylarda 170 cm boyundan kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 ten az olmamak.
(ÖRNEK: Boy uzunluğu 170 cm ise kilo en fazla 70+15=85 Kg ve en az 70-13=57 Kg olmalıdır.)
Kadın adaylarda 165 cm boyundan kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 ten az olmamak.
(ÖRNEK: Boy uzunluğu 165 cm ise kilo en fazla 65+15=80 Kg ve en az 65-13=52 Kg olmalıdır.) (Başvuru tarihleri içerisinde Aile Hekimliği, Sağlık Ocağı vb. sağlık kuruluşlarından alınacak boy-kilo durumunu gösterir belge ile başvuru yapılması gerekmektedir.)
6- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
7- 01.01.1993 ve sonrası doğumlu olmak
 
6 Koruma ve
Güvenlik Görevlisi
Milas 1 E Ortaöğretim 1- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
2- Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak. (Lise ve dengi okul mezunu)
3- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS 94) en az 60 (altmış) puan almış olmak.
4- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak.
5- Adaylarda 170 cm boyundan kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 ten az olmamak.
(ÖRNEK: Boy uzunluğu 170 cm ise kilo en fazla 70+15=85 Kg ve en az 70-13=57 Kg olmalıdır.)
(Başvuru tarihleri içerisinde Aile Hekimliği, Sağlık Ocağı vb. sağlık kuruluşlarından alınacak boy-kilo durumunu gösterir belge ile başvuru yapılması gerekmektedir.)
6- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
7- 01.01.1993 ve sonrası doğumlu olmak.
 
7 Koruma ve
Güvenlik Görevlisi
Ören/Milas 1 E Ortaöğretim  
8 Destek Personeli
(Temizlik)
Fethiye 1 E Ortaöğretim 1- Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (Lise veya dengi okul mezunu) mezun olmak.
2- Üniversitemizin tüm birimlerinde iç ve dış alanda temizlik hizmetlerinde çalışmaya engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
3- 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS P94) girmiş olmak.
4- Vardiyalı çalışma (ihtiyaç olması halinde) düzenini kabul etmek ve uyum göstermek.
5- 01.01.1993 ve sonrası doğumlu olmak. 
- Üniversitemize bağlı birimlerin açık, kapalı alanların temizliği, bahçe bakımı, sulama, budama, dağıtım, taşıma vb. işler ve gerektiğinde her türlü destek hizmetleri yürütülecektir.
 
 
 
9 Teknisyen Menteşe 2 E Ortaöğretim 1-Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi alanı / dallarından veya Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanı / dallarından mezun olmak.
2-2022 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS P94) girmiş olmak.
3- 01.01.1993 ve sonrası doğumlu olmak.
 
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:  
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.  
2. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.  
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.  
4. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.  
5. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.  
6. Kamu görevinden KHK ile çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.  
7. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.  
8. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)  
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:  
Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de ve Üniversitemizin web sayfasında (www.mu.edu.tr) yayımlandığı tarih itibaren 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya noterden onaylı vekalet ile yapılacaktır.
Posta, fax, e-posta, internet kanalı vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 
İstenilen Belgeler:  
1. Başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.)  
2. 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.  
3. Mezuniyet Belgesi (E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)  
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (E-devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)  
5. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)  
6. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)  
7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)  
8. SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü (Emeklilik, yaşlılık aylığı almadığının belirtilmesi gerekmektedir.)  
9. Özel şartlarda istenen diğer belgeler (Özel Güvenlik Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi v.s.)  
Adayların, KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile kontrol edilecek olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuruları dikkate alınmayacaktır.  
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.  
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:  
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olan sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir. Değerlendirmeler, KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.  
Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayların şartlarını taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her kadro sayısı için 3 (üç) yedek aday belirlenecektir.) sırası ile çağrılarak atama yapılacaktır. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar da, asıl adayların taşıdığı şartları taşımak zorundadır.  
17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.  
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.  
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  
   
İlanımız 09.08.2023 tarihli ve 32274 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, ilana son başvuru tarihi 23.08.2023 Çarşamba günü saat 17.30 mesai bitimine kadardır.  

Başvuru Formu için tıklayınız
 
(*) 18.08.2023 tarihli ve 32283 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Düzeltme İlanı" doğrultusunda 5 sıra numaralı ilanda düzeltme yapılmıştır.  
 

Son Güncelleme Tarihi : 18.08.2023 18:00:49 Okunma Sayısı : 11970

Son Duyurular