Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilme Sürecine İlişkin Duyuru

Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilme Sürecine İlişkin Duyuru
 
26 Ocak 2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7433 sayılı “Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uyarınca, Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak görev yapan personelin kadroya geçirilmesine ilişkin başvuru sürecine ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Başvuru Süreci
Başvuru Tarihleri: 31 Ocak 2023-31 Mart 2023 (Mesai Bitimi)

Başvuruda İstenilen Belgeler
a) Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçiş Talebine İlişkin Dilekçe (tıklayınız)
b) Sağlık Beyanı (tıklayınız)
c) En Son Mezun Olunan Öğrenime Dair Mezuniyet Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
ç) Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
d) Askerliğini yapanlar için Terhis Belgesi (Tecilli durumda olanlardan Askerlik Durum Belgesi)
e) Varsa ortaöğretimde hazırlık görenlerin hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge
f) SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

Başvuru Şartları
a) 28 Kasım 2022 tarihi itibarıyla, Üniversitemizde 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi uyarınca görev yapıyor olmak.
b) 657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

Başvuru Yeri
Kadroya geçme talebinde olan personel, yukarıda yer alan belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğüne ŞAHSEN müracaat edecektir.

Nakil Düzenlemesi
7433 sayılı “Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uyarınca kadroya geçirilecek personel, sözleşmeli statüde geçen süreler dahil olmak üzere DÖRT YIL süreyle başka bir yere atanamayacaktır.

Önceki Hizmet Süreleri Ve Diğer Açıklamalar
7433 sayılı Kanun’da, memur kadrolarına atanacakların sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet sürelerinin derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceği hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, memur kadrolarına atanacak personelin,
-İntibak işlemleri 657 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesinde belirtilen ortak hükümler kapsamında yapılacaktır.
-657 sayılı Kanun’un 84’üncü maddesine göre askerlik hizmetlerini tamamlamış olmaları halinde, bu süreler de derece ve kademelerinde değerlendirilecektir.
 
İletişim Bilgileri
Adres: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Menteşe/MUĞLA
E-Posta Adresi: idariburo@mu.edu.tr
Telefon: 0 252 211 1096 - 1392

Son Güncelleme Tarihi : 23.02.2023 14:04 Okunma Sayısı : 3945

Son Duyurular