Sürekli İşçi Alımı (Engelli-Eski Hükümlü) İçin Belirlenen Asıl ve Yedek Listeler İle Başvuruda İstenilen Belgeler Hakkında Duyuru

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi merkez teşkilatı birimlerinde “4857 sayılı İş Kanunu”,  “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında, İŞ-KUR aracılığıyla 11-15 Mart 2019 tarihleri arasında ilan edilen 4 (dört) engelli, 4 (dört) eski hükümlü statüsünde alınacak “sürekli işçi” ilanına yapılan başvurulara ilişkin nihai listelere göre;

  • Eski hükümlü kapsamında ilan edilen 4 kadroya 4 katı kadar asıl ve 4 katı kadar yedek belirlemek gerektiğinden ancak, başvuran kişi sayısı itibariyle kura işlemine gerek kalmadığından, başvuranların tamamı sözlü sınava girmeye hak kazanmış olup, liste aşağıdadır.
  • Engelli kapsamında başvuru yapan kişilere ilişkin nihai liste içerisinden, 25 Mart 2019 Pazartesi günü saat 14.00’da noter tarafından gerçekleştirilen kura çekilişi sonrasında belirlenen asıl ve yedek adayların listesi aşağıdadır.

Asıl listede bulunan adaylar, istenilen belgeleri 27 Mart 2019 Çarşamba günü saat 17.30’a kadar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına elden teslim etmeleri gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim edenlerden, ibraz edilen belgelere göre başvurusu kabul edilerek sözlü sınava katılacak olanlar, 28 Mart Perşembe günü Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

  • Ek-1: Eski Hükümlü Veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Derecede Yaralanan Statüsünde Sürekli İşçi Alımında Sözlü Sınavına Girmeye Hak Kazanarak Belgelerini Teslim Etmesi Gereken Adaylar için tıklayınız.
  • Ek-2: Engelli Statüsünde Sürekli İşçi Alımında Kurada Asıl Aday olarak belirlenen ve Belgelerini Teslim Etmesi Gereken Adaylar için tıklayınız.
  • Ek-3: Engelli Statüsünde Sürekli İşçi Alımında Kurada Yedek Aday olarak belirlenenler için tıklayınız.

NOT: Engelli Sürekli İşçi İstihdamı için, Asıl Aday Listesinden karşılanamadığı takdirde, yedek olarak belirlenen kişilere geçilecek olup, gerekli olması halinde yapılacak mülakat tarihi/saati ve yeri daha sonra Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

İŞ-KUR ilanında 28/03/2019 tarihi saat 14.00 olarak belirtilen mülakat (sözlü sınav) tarihi, 29 Mart 2019 Cuma saat 09.00 olarak değiştirilmiştir. Mülakat yeri, Rektörlük Toplantı Salonu’dur.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1- Atamaya Esas Başvuru Formu için tıklayınız.

2-  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (Başvuru sırasında fotokopisi alınacaktır.)

3- Öğrenim belgesi (Başvuru sırasında diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti ibraz edilecek ve fotokopisi alınacaktır.),

4- Resmi kuruma verilmek üzere talep edilen adli sicil kaydı, (E-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınanlar da kabul edilecektir.),

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınanlar da kabul edilecektir.),

6- Emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı alıp almadığına ilişkin SGK’dan alınacak belge,

7- 2 adet vesikalık fotoğraf (1 tanesi başvuru formuna eklenecektir),

8- Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan statüsünde başvuru yapanların çalışabileceğine ilişkin sağlık raporu,

9- Engelli statüsünde istihdam edilecekler için en az % 40 (yüzde kırk) oranında engelliler için alınmış sağlık kurulu raporu,

10- Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan statüsünde istihdam edileceklerin, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21’inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.


 

Son Güncelleme Tarihi : 26.03.2019 14:42:16 Okunma Sayısı : 4557

Son Duyurular