Görev Tanımları

Dairemizin görev alanı 21/11/1993 tarih ve 18228 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 29.maddesinde belirtilmiştir.

Dairemiz;

-Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak,
 
-Personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,

-Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işlemleri ile ilgili işlemleri yapmak,

-İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

-Verilecek benzeri görevleri yapmakla yükümlüdür.
 
DAİREMİZDE GÖREV YAPAN PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLER VE GÖREV TANIMLARI
 
AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Adı Soyadı Dahili Tel Kurumsal Mail Adresi Görev Tanımları
Şube Müdürü Esin PİLATİN 1104 platin@mu.edu.tr Görev Tanımı İçin Tıklayınız.
Şube Müdürü Figen BOZYER 1107 fbozyer@mu.edu.tr Görev Tanımı İçin Tıklayınız.
Bilgisayar İşletmeni Esra İŞBUĞA 1372 esraisbuga@mu.edu.tr Görev Tanımı İçin Tıklayınız.
Bilgisayar İşletmeni Soner AKIN 1093 sonerakin@mu.edu.tr Görev Tanımı İçin Tıklayınız.
Bilgisayar İşletmeni Nihan KARADAŞ 1854 nihanokyanus@mu.edu.tr Görev Tanımı İçin Tıklayınız.
Bilgisayar İşletmeni Serpil YALIM 1372 serpilyalim@mu.edu.tr Görev Tanımı İçin Tıklayınız.
Bilgisayar İşletmeni Dilek BAYRAMOĞLU 3083 dilekbayramoglu@mu.edu.tr Görev Tanımı İçin Tıklayınız.
Bilgisayar İşletmeni Hazal TİMUÇİN 1102 hazalkalkin@mu.edu.tr Görev Tanımı İçin Tıklayınız.
İDARİ PERSONEL VE HİZMET İÇİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Adı Soyadı Dahili Tel Kurumsal Mail Adresi Görev Tanımları
Şube Müdürü Aysun DÜNDAR 1095 aysundundar@mu.edu.tr Görev Tanımı İçin Tıklayınız.
Şef Ahmet KÜÇÜK 1392 ahmetkucuk@mu.edu.tr Görev Tanımı İçin Tıklayınız.
Şef (Tedv.) Ayşe DEVRİM 1096 adevrim@mu.edu.tr Görev Tanımı İçin Tıklayınız.
Tekniker Ferit ŞİMŞEK 3140 feritsimsek@mu.edu.tr Görev Tanımı İçin Tıklayınız.
Bilgisayar İşletmeni Özge ÖNER 1091 ozgetufek@mu.edu.tr Görev Tanımı İçin Tıklayınız.
Bilgisayar İşletmeni Murat KOÇAK 1389 muratkocak@mu.edu.tr Görev Tanımı İçin Tıklayınız.
ARŞİV SİCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Adı Soyadı Dahili Tel Kurumsal Mail Adresi Görev Tanımları
Şube Müdürü Ufuk ABBAN 1094 ufuk@mu.edu.tr Görev Tanımı İçin Tıklayınız.
Tekniker Ali KARTOP 1107 kartop@mu.edu.tr Görev Tanımı İçin Tıklayınız.
Bilgisayar İşletmeni Serkan HATİPOĞLU 1107 shatipoglu@mu.edu.tr Görev Tanımı İçin Tıklayınız.
Hizmetli Hasan BİNGÖL 1107 hasanbingol@mu.edu.tr Görev Tanımı İçin Tıklayınız.

 Yönetim örgütlenmemiz;
     1- Akademik Personel Şube Müdürlüğü
     2- İdari Personel ve Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü
     3- Arşiv ve Sicil Şube Müdürlüğü
şeklindedir.
 
AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GÖREV TANIMLARI
 
Akademik personel ile ilgili her türlü özlük işlemlerini yapmak.
- Kadrolar
- Kadro İhdası
- Serbest Bırakma
- Dolu Kadroda Derece Değişikliği
- Tutulan Boş Kadroda Unvan ve Derece Değişikliği
- Açıktan Atama İzinleri
- Serbest Kadro Aktarımı ve Kullanım İzni
- Kadro İlanları
- Atamalar
- Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma
- Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma
- Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma
- Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanma
- Mecburi Hizmet Yükümlüsü Olanların Atanması
- 2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi Uyarınca Atama
- 2547 Sayılı Kanunun 34. Maddesi Uyarınca Atama
- Görev Süresi Uzatımları
- Terfi ve İntibak İşlemleri
- Akademik Personelin Derece ve Kademe Terfi
- Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Unvanı Nedeniyle Terfi
- Askerlik Hizmetinin Değerlendirilmesi Nedeniyle Terfi
- Diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabii Hizmetlerin Değerlendirilmesi
- Hizmet Borçlanması
- Görevlendirmeler
- 2547 Sayılı Kanun’un 38. Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
- 2547 Sayılı Kanun’un 40/b Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
- 2547 Sayılı Kanun’un 13/b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
- 2547 Sayılı Kanun’un 39. Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
- 2547 Sayılı Kanun’un 31. Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
- 2547 Sayılı Kanun’un 33. Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
- 2547 Sayılı Kanun’un 40/a Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
- İdari Görevlere Atama
- Rektör ve Rektör Yardımcıları
- Dekan ve Dekan Yardımcıları
- Yüksekokul/Enstitü Müdür ve Yardımcıları
- Bölüm Başkanı
- Anabilim veya Ana Sanat Dalı Başkanı
- Merkez Müdürlükleri
- Emeklilik İşlemleri
- İstifa Müstafi ve Benzeri İşlemler
- İzinler
- Aylıksız İzinler
- Vekalet İşlemleri
- Pasaport İşlemleri
 
İDARİ PERSONEL VE HİZMET İÇİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GÖREV TANIMLARI
 
İdari personel ile ilgili her türlü özlük işlemlerini yapmak.
- Kadrolar
- Kadro İhdası
- Serbest Bırakma
- Dolu Kadroda Derece Değişikliği
- Tutulan Boş Kadroda Unvan ve Derece Değişikliği
- Açıktan Atama İzinleri
- Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı Cetvelleri
- Atamalar
- Açıktan Atama
- Kurum Dışından Naklen Atamalar
- Memuriyetten Ayrılanların Yeniden Atanması
- Kurum İçi Naklen Atamalar(Birim ve Unvan Değişiklikleri)
- Farklı Personel Kanununa Tabi Kişilerin Naklen Atanmaları
- 4046 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Atamalar
- 3413 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Atamalar
- Özürlü Personel İstihdamı
- Terfi ve İntibak İşlemleri
- İdari Personelin Derece ve Kademe Terfii
- 67. Madde Uygulaması
- Öğrenim Değişikliği Nedeni ile Yapılan İntibak İşlemleri
- Askerlik Hizmetlerini Değerlendirilmesi
- Diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabii Hizmetlerin Değerlendirilmesi
- Asalet Tasdiki İşlemleri
- Hizmet Borçlanması İle İlgili İşlemler
- Görevlendirmeler
- İdari Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Görevlendirmeleri
- 2547 Sayılı Kanun’un 13/b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirmeler
- Emeklilik İşlemleri
- İzinler
- Aylıksız İzinler
- Hizmet İçi Eğitim İşleri
- Aday Memurların Yetiştirilmesi
- Hizmet İçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi
- Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı
- Vekalet İşlemleri
- Pasaport İşlemleri
 
ARŞİV SİCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL GÖREV TANIMLARI
 
Personelimizin arşiv ve sicille ilgili tüm işlemleri.
- Özlük ve Sicil Dosyaları
- Sicil Raporları
- Mal Bildirimleri
- Arşiv Hizmetleri
- Kimlik İşlemleri